คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้ร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็ดพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้

3 มิถุนายน 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็ดพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในตอนเช้า และเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย ภาคค่ำ ภาพถ่าย :

Read more

ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดย นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานประกอบพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ แก่คณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นายสุขเกษม นนตะภาพ นายศิริชัย ธรรมศิริ

Read more

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดยนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ภายในกิจกรรมแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2 และ 1 จัดพิธีที่อาคารพระราชมงคลวิสุทธิ์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 และ

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี” เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 2 มิุนายน 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณวิชาชีพ และนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี” เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารพระราชมงคลวิสุทธิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา

Read more