โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี” เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 2 มิุนายน 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณวิชาชีพ และนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี” เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารพระราชมงคลวิสุทธิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *