ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ที่อยู่ 280 ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทรศัพท์. 0-5449-1486

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จ.พะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ที่อยู่280 หมู่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โทรศัพท์0-5449-1486
โทรสาร0-5449-1775
E-mail Addressdktschool@dkt.ac.th
Facebook dktschool

Leave a Reply

Your email address will not be published.