สภานักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

นาย เจษฎาภรณ์  บุญเทพ ระดับชั้น ม.5/1 ตำแหน่งประธานนักเรียน นางสาวธัญญาภรณ์ ถายะเดชระดับชั้น ม.5/5คณะกรรมการสภานักเรียน

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติต่อไป

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนเรียนรู้วิชาชีพเพื่อการพัฒนาจรรยาบรรวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา

30 สิงหาคม 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำคณะครูและนักศึกษาฝึกสอนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนเรียนรู้วิชาชีพเพื่อการพัฒนาจรรยาบรรวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ขอบคุณภาพถ่าย: คุณครูสมัย จันทาทุม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

‘ดว.’จัดพิธีอำลาธงประจำกอง แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564

26 สิงหาคม 2564 –  เมื่อเวลา 13.05 น. นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และ นพ.สุคนธ์ คำวิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาราม  เดินทางเข้าร่วมพิธีอำลาธงประจำกอง แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ของคุณครูกรรณิการ์ มาตรมูล คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ

Read more

12 สิงหาคม 2564 ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ บริเวณอาคารสำนักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 ด้วยความเรียบง่ายและสมพระเกียรติ ขอบคุณภาพ: นายสมัย จันทาทุม

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นำคณะนิเทศ ติดตามจาก สพม.พะเยา เดินทางเข้าโรงเรียนดอกคำใต้เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายมานะ พัฒนพิริยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นำคณะนิเทศ ติดตามจาก สพม.พะเยา เดินทางเข้าโรงเรียนดอกคำใต้เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมลานกาแฟ แคฝรั่ง                ในการนี้นายปิยะ 

Read more

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม มอบทรายอะเบทให้โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

29 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ได้ทำการส่งมอบทรายอะเบทเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลาย โดยทางโรงเรียนจะนำทรายอะเบทใส่ในพื้นที่น้ำขังทั่วบริเวณภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ ภาพ,ข่าว : นางนพวรรณ มณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Read more