เปิดเทอมวันแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยม รร.ดอกคำใต้วิทยาคม

14 มิถุนายน 2564 เปิดเทอมวันแรก นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะฯ ปลัดจังหวัดพะเยา นายอำเภอดอกคำใต้ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ ผู้อำนวยการโรงพยายาลดอกคำใต้ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินการเปิดภาคเรียน 1/2564 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. หลังจากที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้ประเมินความพร้อมของตนเอง ตามข้อกำหนด

Read more

แจ้งการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งนักเรียนในการเปิดภาคเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 โดยให้นักเรียนมาพร้อมเพรียงกันทุกระดับชั้น

Read more

ดว.พร้อม! คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อม เปิดเทอม 1/2564

1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดยนายปิยะ ใจชุ่ม และคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ณ ลานกาแฟแคฝรั่ง ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์โรคโควิด – 19 ทั้งนี้คณะกรรมการแนะนำให้โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตพร้อมแนบแผนการจัดกิจกรรมฯ เสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

Read more

แจ้งรหัสเข้าชั้นเรียน สำหรับการเรียนออนไลน์ นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

นักเรียนสามารถค้นหารหัส classroom เพื่อเข้าเรียนตามรายวิชาในตารางสอน โดยค้นจากระดับชั้น เว็บไซต์ https://script.google.com/macros/s/AKfycbxoS-CUGkeAKYTYmKs-05ePGUKKdW0oW2mU9GXLsAcCtrgRals/exec หรือ QR CODE

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ปฐมนิเทศ นร. ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านออนไลน์

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้พบปะผู้ปกครองและนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแนะนำให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนขณะเรียนออนไลน์ และที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด – 19 การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง ที่จะต้องจัดขึ้น โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้แนะนำ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายงาน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ข้อมูล: วิชาการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Read more

แจ้งนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เวลาและสถานที่การรับหนังสือและอุปกรณ์🔸เวลา🔸08.30-09.30 –> ม.210.00-11.00 –> ม.313.00-14.00 –> ม.514.30-16.00 –> ม.6 🔹สถานที่🔹ห้อง 1-2 >>> อาคาร4ห้อง 3-4 >>> ในหอประชุมห้อง 5-6 >>> ลานโดม นักเรียนที่มารับหนังสือเรียน

Read more

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ – การงานอาชีพ – คณิตศาสตร์ – ภาษาต่างประเทศ – ภาษาไทย – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ศิลปะ – สังคมศึกษาฯ – สุขศึกษาและพละศึกษา – แนะแนว

Read more

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more