พิธีทำบุญ อาคาร 100 ปี พระราชมงคลวิสุทธิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

2 เมษายน 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดพิธีทำบุญและถวายผ้าป่า อาคาร 100 ปี พระราชมงคลวิสุทธิ์ โดยมีนายจีรเดช ศรีวิราช สส.พะเยาเขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ยังมีคุณครูเกษียณอายุราชการ กลับมาร่วมทำบุญอีกด้วย

Read more

เข็มกลัดในวันปัจฉิม มิใช่เพียงเป็นการจากลา ที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จ.พะเยา

วันนี้ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอวนไปด้วยความสุข กลิ่นหอมอ่อน ๆ ของธูป เทียนที่บูชาศาลพระภูมิ และกลิ่นดอกไม้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองนำมาแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ปีนี้เหมือนเช่นเคยคือมีนักเรียนจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมต้นหรือการศึกษาภาคบังคับ และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ไม่เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

Read more

ยินดียิ่งแล้ว..แขกแก้วมาเยือน

25 มีนาคม 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้รับเกียติให้ต้อนรับ คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตริมกก สพม.เชียงราย นำโดย นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นำคณะผู้บริหารศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม.พะเยา ในการนี้นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้นำเสนอการจัดการและบริหารงาน ผลงานครูและนักเรียน พร้อมนำคณะเดินชมทิวทัศน์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Read more

ส่งเสริมประชาธิปไตยในวัยเยาว์

25 มีนาคม 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดยนายปิยะ ใจชุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ให้กับนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ในการเลือกตั้งคณะสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายในกิจกรรมครั้งนี้มีคุณครูและบุคลากร รวมทั้งนักเรียนทุกระดับชั้น ให้ความร่วมมือไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คณะสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564กิจกรรมครั้งนี้เป็นโครงการของกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน ซึ่งมีนายนิวัติ เชียงแรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนักงาน​ราชการ​/ครูอัตราจ้าง​ ประจำปี​ 2564

23 มีนาคม 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดย นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายนิวัฒิ เชียงแรง และนางสาวกฤติมา มะโนพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมบุคลากรโรงเรียน จัดแสดงผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 ในการนี้ มีพนักงานราชการเข้ารับการประเมิน จำนวน

Read more

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียน อาคาร 100 ปี พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่ก้ำ)

19 มีนาคม 2563 เวลา 09.09 น. นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้รวบรวมเงินของตนเองและผู้ปกครอง ทอดผ้าป่า เพื่อจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียน อาคาร 100 ปี พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่ก้ำ) โดยในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างคณะครู นำโดยนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ผู้ปกครอง

Read more

ดอกคำใต้วิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สพม. 36 นายสุชาติ ราชคมน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางสาวสุภมาส จินะราช พร้อมคณะฯ ให้โอกาสโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Read more

หลวงปู่ก้ำ พระราชมงคลวิสุทธิ์ ทำพิธีปลุกเสกพระฯ ให้โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

9 มีนาคม 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เข้ารับพระที่ปลุกเสก จากหลวงปู่ก้ำ พระราชมงคลวิสุทธิ์ เพื่อนำมาให้ศิษยานุศิษย์หรือผู้ที่ศรัทธาได้บูชา เนื่องในโอกาสทอดผ้าป่าสามัคคี อาคาร 100 ปี พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่ก้ำ) โดยเงินรายได้จะนำไปจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ภาพ,ข่าว

Read more

ยินดีต้อนรับนายอำเภอดอกคำใต้คนใหม่

9 มีนาคม 2563 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เข้าร่วมแสดงความยินดี นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอดอกคำใต้ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งย้ายมาจาก อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ภาพ,ข่าว : นางนพวรรณ มณี คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

6 มีนาคม 2563 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดยนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรีน จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานเครือข่ายผู้ปกครอง แนะนำรองผู้อำนวยการใหม่ทั้ง 2 ท่าน ในการนี้ ทางโรงเรียนดอกคำใต้ยังได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสมทบทุนและร่วมทำบุญอาคาร 100 ปี พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่ก้ำ)

Read more