เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลอาคาร

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม  ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆดังนี้
1 . อาคารเรียนถาวร จำนวน 3 หลัง จำนวน 48 ห้องเรียน แบ่งเป็นห้องสำนักงาน   จำนวน 13 ห้อง
2. อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
3. โรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง จำนวน 4 หน่วย
4. อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
5. โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
6. ห้องโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ห้อง
7. ห้องธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ห้อง
8. ห้องพยาบาลจำนวน 1 ห้อง
9. ห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จำนวน 4 ห้อง
10. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติและอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ห้อง
11. อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1 ห้อง
12. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 ห้อง
13. ห้องปฏิบัติการภาษา จำนวน 1 ห้อง
14. ห้องแนะแนว จำนวน 1 ห้อง
15. ห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ห้อง
16. ห้องสภานักเรียน จำนวน 1 ห้อง
17. ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 9 หลัง
18. บ้านพักครู จำนวน 10 หลัง
19. บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง
20. อาคารพลศึกษา จำนวน 1 หลัง
21. โรงเรือนเกษตร จำนวน 1 หลัง
22. โรงรถครูอาจารย์ จำนวน 3  หลัง
23. โรงรถนักเรียน จำนวน 3 หลัง
24. โรงรถโรงเรียน  จำนวน 1 หลัง
25. ห้องสืบค้น ECC จำนวน 1 ห้อง
26. อุทยานการเรียนรู้ จำนวน 1 แห่ง
27. สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม
28. สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 สนาม
29. สนามตะกร้อ จำนวน 2 สนาม
30. อาคารเรียน​ แบบ​324​ ล​55 ข​

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *