กิจกรรมรอบรั้ว ดว.

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทางโรงเรียนจัดตั้งจุดสแกนทางเข้า ทุกด้านของโรงเรียน คณะสภานักเรียนนำผู้ปกครองลงทะเบียนที่อาคารโดม ซึ่งมีครูที่ปรึกษา รับลงทะเบียน

จากนั้นคณะสภานักเรียนนำทางผู้ปกครองร่วมประชุมที่ห้องประชุม นพ.สุคนธ์ คำวิชัย เพื่อรับชมวีดีทัศน์ ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ปีที่ผ่านมา

หลังจากพิธีการแจ้งกำหนดการวันประชุมผู้ปกครอง นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบเกียรติบัตรชื่นชมนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งหมด จำนวน 120 คน

จากนั้นพิธีกรแนะนำฝ่ายบริหาร หัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษาในแต่ระดับชั้น

กลุ่มงานวิชาการ และส่งเสริมกิจการนักเรีนพบปะผู้ปกครองเพื่อชี้แจงโยบายทั้งทางด้านวิชาการและการดูแลเอาใจใส่ของนักเรียนทุกคน

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง

นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน แจกเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดีเพิ่มเติมในห้องเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ได้ให้ความร่วมมือเพื่อนักเรียนอย่างดียิ่ง (คลิกที่นี่เพื่อดูเครือข่ายผู้ปกครอง)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *