โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ”ลดโรค ลดอ้วน” สนับสนุนงบประมาณโดย อบต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำโดย นางสาโรจน์ โนศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางอมร สุวรรณฤทธิ์ เจ้าพนกงานสาธารณสุขชำนาญงาน จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จำนวน 160 คน ที่มีความสนใจเรื่องของสุภาพและการลดน้ำหนัก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นายปิยะ ใจชุ่ม

Read more

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดย นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปีของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนจะได้ทราบว่าภายในร่างกายเรายังแข็งแรงหรือมีความเสี่ยงในการเกิดโรค นายปิยะ ใจชุ่ม ได้ให้โอวาทว่า คนไม่น้อยที่มีความคิดว่า เมื่อร่างกายยังสบายดีอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์หรือไปตรวจเช็คสุขภาพ จะไปพบแพทย์ก็ต่อเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายแล้ว ซึ่งบางครั้งอาจจะสายเกินไปสำหรับการเยียวยา จึงมองเห็นและให้ความสำคัญจัดทำโครการตรวจสุขภาพขึ้นทุกปี โดยมอบหมายให้นางนุชรี ขุนน้ำ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูหัวหน้าพยาบาล เป็นผู้รับผิดชอบในการนำเจ้าหน้าที่เข้ามาคัดกรองโรค

Read more