นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เข้าร่วมโครงการอ่านปันรัก นิเวศการอ่านวิถีใหม่

นักเรียนและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับ ชุมชนวัดอนุมัติวงศ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม ใช้ชื่อโครงการอ่านปันรัก หัวข้อนิเวศการอ่านวิถีใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา อบรมแกนนำชุมชนคุณธรรมส่งเสริมการ่าน ซึ่งโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้เข้าร่วมอบรมเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กลุ่มเยาวชน

Read more