บริจาคโลหิต ” หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

19 พฤษภาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมาย คุณครูศิริชัย ธรรมศิริ นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ทำความดีร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย ตามความต้องการของผู้ป่วย (ศิษย์เก่า) ที่ รพ.พะเยา ทั้งนี้นักเรียนที่จะบริจาคเลือดได้ต้องมีคุณสมบัติ (ดังภาพ)

Read more

ตัวแทนเด็ก ดว.เป็นแกนนำการอบรม การใช้เครื่องมือเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกนนำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นำโดย นายจารุวิทย์ ยารังษี นางสาวณิชา อุตมา และ นางสาวสิริมล อารมย์สวะ ได้เข้าอบรมการใช้เครื่องมือเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ร.ร.แม่ใจวิทยาคม (เลขานุการเครือข่าย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค2) เพื่อสำรวจตรวจสอบสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และนำเสนอผลงานในมหกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

Read more

แจ้งนักเรียนเข้ากรอกระบบ SDQ ประจำปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการเข้าระบบ Student care สำหรับนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1.พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ www.dkt.ac.th 2. เลือกเมนูระบบดูแลช่วยเหลือ 3. ระบบจะนำเข้าสู่เว็บไซต์ Student care เลือก เมนู “นักเรียน” 4. ใส่รหัสนักเรียน และรหัสผ่าน (รหัสผ่านสอบถามครูที่ปรึกษา/คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบ) 5.

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับชมชม “ฮักดอกคำใต้”

15 พฤษภาคม 2565 นายนิวัติ เชียงแรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำตัวแทนคณะครูและบุคลากร ร่วมกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ชมรม “ฮักดอกคำใต้” เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ภาพถ่าย : คุณครูศิริชัย ธรรมศิริ

Read more

รับน้องเชิงสร้างสรรค์แนวใหม่ แบบค่ายคิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดงานปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 แนวใหม่เชิงสร้างสรรค์ร่วมจัดค่ายคิดวิเคราะห์ กำหนดระยะเวลา ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาเพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 นายปิยะ ใจชุ่ม

Read more