วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ทางโรงเรียนจัดตั้งจุดสแกนทางเข้า ทุกด้านของโรงเรียน คณะสภานักเรียนนำผู้ปกครองลงทะเบียนที่อาคารโดม ซึ่งมีครูที่ปรึกษา รับลงทะเบียน จากนั้นคณะสภานักเรียนนำทางผู้ปกครองร่วมประชุมที่ห้องประชุม นพ.สุคนธ์ คำวิชัย

Read more