โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง

Read more

มอบความสุข รักการอ่าน กับกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

15 – 17 สิงหาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูอิสรา ทองรุ่ง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบความสุข ให้กับนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โดยการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรักการอ่าน และนำการอ่านมาประยุกต์ใช้กับงานในชีวิตประจำวัน ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก และห้องโสตทัศนศึกษา

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รับรางวัล คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ OBECQA​ (Office of the Basic Education Commission Quality Award)​

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พร้อมนาสาวกฤติมา มะโนพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ OBECQA​ (Office of the Basic Education Commission Quality Award)​

Read more

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม โครงการวัยุร่น วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เข้ารับความรู้ตามโครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองดอกคำใต้จัดขึ้น ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนในอำเภอดอกคำใต้ มีสภาพครอบครัวที่อบอุ่น และดูและกันในครอบครัวอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้เยาวชนในยุคโลกาภิวัตน์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี

Read more

ดอกคำใต้วิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะจาก สพม. พะเยา ประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ โดยมีนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลขอบคุณภาพ :

Read more

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

เนื่องในวันระพี ประจำปี 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับศาลจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ประเภททีม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา จากการจัดกิจกรรม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Read more

นายนฤเบศร์ หน่อคำ ศิษย์เก่า โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม /คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แนะรุ่นน้องฝ่าวิกฤตโควิด-19 อย่างมืออาชีพ

คนไทยจำนวนมากชื่นชอบสินค้าและท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ด้วยธรรมชาติคนประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับดีไซน์และรูปลักษณ์ของสินค้าผลิตภัณฑ์มาก การออกแบบว่าจ้างดีไซเนอร์จึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื้อยหรือควรมองข้าม ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า สินค้าหรือบริการบ้างชนิดเมื่อใส่พลังความคิดดีไซน์ลงไป ก็สามารถทำให้แบรนด์สินค้านั้นถูกพูดถึงในตลาดออนไลน์และออฟไลน์และทำยอดขายได้สูงมาก โดยใช้งบการตลาดไม่มากจนเกินไป ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยหันมาออกแบบและผลิตสินค้าเชิงวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นจำนวนมาก สามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ ที่สำคัญสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างดี แม้ต้องเผชิญภาวะวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 มาหลายปี นายนฤเบศร์ หน่อคำ ผู้บริหารเสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นแบรนด์ Neelor “ผมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Read more