ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม โครงการวัยุร่น วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เข้ารับความรู้ตามโครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองดอกคำใต้จัดขึ้น ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนในอำเภอดอกคำใต้ มีสภาพครอบครัวที่อบอุ่น และดูและกันในครอบครัวอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้เยาวชนในยุคโลกาภิวัตน์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี

Read more

ดอกคำใต้วิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะจาก สพม. พะเยา ประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ โดยมีนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลขอบคุณภาพ :

Read more