มอบความสุข รักการอ่าน กับกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

15 – 17 สิงหาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบหมายให้ คุณครูอิสรา ทองรุ่ง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบความสุข ให้กับนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โดยการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรักการอ่าน และนำการอ่านมาประยุกต์ใช้กับงานในชีวิตประจำวัน ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก และห้องโสตทัศนศึกษา

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รับรางวัล คุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ OBECQA​ (Office of the Basic Education Commission Quality Award)​

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พร้อมนาสาวกฤติมา มะโนพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ OBECQA​ (Office of the Basic Education Commission Quality Award)​

Read more