นายปิยะ ใจชุ่ม มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 นักเรียนที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ ได้แก่ 1. นายพัชรพล นันตาลิต นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 2.

Read more