โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563

18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดย นายนิวัติ เชียงแรง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน จุดธูป เทียน ถวายพวงมาลัย ถวายบังคมพระบรมรูป รัชการที่ 6 พร้อมทั้งให้โอวาทในพิธีเปิดกิจกรรมบังคับตามหลักสูตร โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายคมสันต์ ปัญญา หัวหน้างานลูกเสือ

Read more