กิจกรรมวันตรุษจีน @โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดยคุณหมอสุคนธ์ (นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย ประธานบริหารสถานศึกษา) และนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-จีน) จัดงานที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ตามปฏิทินจีน ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 งานนี้นอกจากคุณหมอสุคนธ์

Read more