นร. ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ติว O-net ผ่าน Conference

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ติว O-net ผ่าน Conference ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ภาพ, ข่าว : กฤติมา มะโนพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Read more