โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ปฐมนิเทศ นร. ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านออนไลน์

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้พบปะผู้ปกครองและนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแนะนำให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนขณะเรียนออนไลน์ และที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด – 19 การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง ที่จะต้องจัดขึ้น โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้แนะนำ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายงาน

Read more