ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัว 29 และ 30 พฤษภาคม 2564

📌แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4ปีการศึกษา2564 ที่มีรายชื่อรายงานตัวและมอบตัว โดยจะมีการรับมอบตัวตามกำหนดการเดิมครับ ม.1 –> วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564ม.4 –> วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2564

Read more