ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ – การงานอาชีพ – คณิตศาสตร์ – ภาษาต่างประเทศ – ภาษาไทย – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ศิลปะ – สังคมศึกษาฯ – สุขศึกษาและพละศึกษา – แนะแนว

Read more