แจ้งนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เวลาและสถานที่การรับหนังสือและอุปกรณ์🔸เวลา🔸08.30-09.30 –> ม.210.00-11.00 –> ม.313.00-14.00 –> ม.514.30-16.00 –> ม.6 🔹สถานที่🔹ห้อง 1-2 >>> อาคาร4ห้อง 3-4 >>> ในหอประชุมห้อง 5-6 >>> ลานโดม นักเรียนที่มารับหนังสือเรียน

Read more