กีฬาสีภายใน “ม่วงเหลือง เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

10-12 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ม่วง-เหลือ เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมนำโดย นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ร่วมกับชุมชนอำเภอดอกคำใต้ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดทำกระทงขนาดใหญ่ตกแต่งรถ นำทีมโดยคุณครูศิริชัย ธรรมศิริ พร้อมด้วยนางนพมาศซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โดยขบวนเริ่มเดินกับชุมชนดอกคำใต้ตั้งแต่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จนถึงแม่น้ำร่องช้างอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

Read more