มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 65

กิจกรรมในช่วงเช้าของทุกวัน ในวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และ นางสาวกฤติมา มะโนพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยหมุนเวียนกันเข้ารับเกียรติบัตรหน้าเสาธง ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้น ที่การศึกษา ครั้งที่ 70

Read more