พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่บริเวณอาคารโดม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นประธานนำกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ในพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีนายนิวัฒิ เชียงแรง และนางสาวกฤตมา มะโนพรหม

Read more