การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2565

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ภายในกิจกรรม ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับผลการเรียนดีเยี่ยม 3.80 ขึ้นไป และมอบเงินทุนการศึกษาในกองทุนครูพัชริดา

Read more