โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนักงาน​ราชการ​/ครูอัตราจ้าง​ ประจำปี​ 2564

23 มีนาคม 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดย นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายนิวัฒิ เชียงแรง และนางสาวกฤติมา มะโนพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมบุคลากรโรงเรียน จัดแสดงผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 ในการนี้ มีพนักงานราชการเข้ารับการประเมิน จำนวน 3 คน และครูอัตราจ้าง จำนวน 5 คน ครูพี่เลี้ยงเด็ก 1 คน ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เพื่อยกผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมในปีการศึกษาต่อไป

ภาพ : ครูกัลยา เป็กเครือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ครูนพวรรณ มณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *