ส่งเสริมประชาธิปไตยในวัยเยาว์

25 มีนาคม 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดยนายปิยะ ใจชุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ให้กับนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ในการเลือกตั้งคณะสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายในกิจกรรมครั้งนี้มีคุณครูและบุคลากร รวมทั้งนักเรียนทุกระดับชั้น ให้ความร่วมมือไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คณะสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564กิจกรรมครั้งนี้เป็นโครงการของกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน ซึ่งมีนายนิวัติ เชียงแรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และครูศิริชัย ธรรมศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีสำนึกในการใช้สิทธิของตนเองที่พึงมีตั้งแต่เยาว์วัย

ขอบคุณภาพ,ข่าว : ครูนพวรรณ มณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , ครูธัญฐิติ เกตุอ๊อต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *