ต้อนรับ ว่าที รต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสง รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ พร้อมคณะ

13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้มีโอกาสต้อนรับ ว่าที รต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสง รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ พร้อมคณะ ด้วยความยินดียิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.