ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564

5 มีนาคม 2564 นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย พร้อมนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการพัฒนาสถานศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และขอความเห็นเรื่องการบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าและร่วมทำบุญอาคาร100 ปี พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่ก้ำ) เพื่อจัดหาสื่อ และอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เห็นด้วยและมีมติจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องรับรองลานกาแฟแคฝรั่ง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ภาพ,ข่าว : นางนพวรรณ มณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *