ยินดีต้อนรับนายอำเภอดอกคำใต้คนใหม่

9 มีนาคม 2563 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เข้าร่วมแสดงความยินดี นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอดอกคำใต้ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งย้ายมาจาก อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ภาพ,ข่าว : นางนพวรรณ มณี คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *