โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่

27 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เปิดงานโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 27-28 ใน​ก.พ. 2564 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับ รร.ดอกคำใต้วิทยาคม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎจราจร พร้อมกับนำนักเรียนเข้าทดสอบใบขับขี่ จำนวน 111 คน

ภาพ, ข่าว : นายนิวัฒ เชียงแรง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *