โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

📣📢#ประกาศ🎉👉

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

👈🏫 สามารถขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม📥

หรือดาวน์โหลดใบสมัคร

🔹 ใบสมัคร ม.1

🔹https://drive.google.com/…/1GqWbT2fOvEGxdOIBYlN…/view…

🔸 ใบสมัคร ม.4

🔸https://drive.google.com/…/1lGe_5SsS3OouOq…/view…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *