สมาคมศาลเจ้าจังหวัดพะเยา ให้ความอนุเคราะห์สอน นร. ดว.เชิดสิงโต

21 มกราคม 2564 สมาคมศาลเจ้าจังหวัดพะเยา ให้ความอนุเคราะห์สอนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เชิดสิงโต เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันตรุษจีน วันที่ 10 มกราคม 2564

ภาพและข่าว…คุณครูพัฒนา ฟ้าแลบ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *