กิจกรรมคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

25.12.2563 กิจกรรมคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สร้างสีสันมอบความสุข ความประทับใจ กิจกรรมเช้าหน้าเสาธงวันนี้

ชมภาพประทับใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *