เดินทางไปส่งคุณครูจินตนา วิยานันท์

20.8.2563 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหาร นำโดยท่าน ผอ.ปิยะ ใจชุ่ม พร้อมร่วมเดินทางไปส่งคุณครูจินตนา วิยานันท์ ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ในภาคเรียน1/63 นี้ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คลิกชมภาพข่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *