กิจกรรมรอบรั้ว ดว.

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

8 กันยายน 2565 เวลา 11.30 – 12. 30 น. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือจากโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนโรงเรียนในฐานะสถาบันหลักและเป็นสถาบันแรกที่มีความใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

นักเรียนยังได้รับการปลูกฝัง บ่มเพาะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวัยเรียน ให้เป็น “คนดี” ควบคู่กับการเป็น “คนเก่ง” พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการป้องกันตัวเองจากภัยต่าง ๆ

ทั้งนี้โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการ “”โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนมั่นใจในความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนทุกด้าน ทั้งเป็นคนเก่งและคนดีสู่สังคมต่อไป

ขอบคุณภาพถ่าย คุณครูปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *