วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับคณะครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ภาพถ่าย : นางกัลยา เป็กเครือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.