วันตรุษจีนที่ ดอกคำใต้วิทยาคม

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดย นพ.สุคนธ์ คำวิชัย ประธานสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีนที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และแจกอั่งเปาให้นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสดใส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *