‘ดว.’จัดพิธีอำลาธงประจำกอง แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564

26 สิงหาคม 2564 –  เมื่อเวลา 13.05 น. นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และ นพ.สุคนธ์ คำวิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาราม  เดินทางเข้าร่วมพิธีอำลาธงประจำกอง แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ของคุณครูกรรณิการ์ มาตรมูล คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ อาคารโดม พระราชมงคลวิสุทธิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โดยประกอบด้วยพิธีกองยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ และเนตรนารี จากนั้น นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นพ.สุคนธ์ คำวิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาราม และคณะ พร้อมด้วยคุณครูกรรณิการ์ มาตรมูล ที่เกษียณอายุราชการ กล่าวอำลากองกิจกรรม เสร็จแล้วจึงเข้าสู่กิจกรรมของกองกิจกรรม ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกิจกรรม จำนวน 300 นาย มอบของที่ระรึกจากโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมและลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ทั้งนี้อำลาธงประจำกองลูกเสือและยุวกาชาด แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ จะจัดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาของทุกปี

ขอบคุณภาพถ่าย : คุณครูกัลยา เป็กเครือและครูสมัย จันทาทุม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ เฟสบุ๊คโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *