โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ต้อนรับคณะนิเทศติดตามยุวกาชาด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 นายปิยะ ใจชุ่ม และคณะครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ให้การต้อนรับ คณะนิเทศติดตามยุวกาชาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ซึ่งได้แนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมยุวกาชาด และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด ณ ห้องกาแฟแคฝรั่ง

ภาพข่าว : นางสาวกฤติมา มะโนพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *