โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ติว o-net วิชาภาษาอังกฤษ

28 มกราคม 2564 นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้รับความกรุณาจาก คุณครูพฤกษา พรหมเสน และ
คุณครูอำพรรณ เขื่อนเพชร ติว o-net วิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน ม.6 และ ม.3
โดยในปี 2564 มีนักเรียนระดับชั้น ม.3 สมัครเข้าร่วมสอบ o-net จำนวน 73 คน

ภาพข่าว : ครูนราวุธ สมศักดิ์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *