ดว.ร่วมใจ ออกกำลังกายทุกวันพุธ

27/1/64 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมจัดกิจกรรม ออกกำลังกายทุกวันพุธ นำทีมโดยคุณครูนุชรี ขุนน้ำ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *