คุณครูกรรณิการ์ มาตรมูล คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 16,000 บ.

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้รับเงินจากบริจาค จากคุณครูกรรณิกา มาตรมูล คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมครอบครัว จำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำป้ายชื่ออาคารเรียนหลังใหม่และป้ายจุดถ่ายรูปหน้าสวนหย่อมอาคารใหม่ ขอให้พบครูแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ภาพข่าว : นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

คุณครูกรรณิการ์ มาตรมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *