แสดงความยินดีกับ นักเรียนผ่านการคัดเลือกโควต้าเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพข่าว:ครูนราวุธ สมศักดิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *