โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมออกแนะแนวการศึกษาต่อ ม. 1 ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564

23 กุมภาพันธ์ 2564 ครูทรงศักดิ์ สาลี และครูศิริชัย ธรรมศิริ นำทีมครูและนักเรียนออกแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านดง โรงเรียนบ้านค่าล่าง โรงเรียนบ้านสันจกปก โรงเรียนบ้านดาวเรือง และโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย

ภาพ,ข่าว : ครูกชกานต์ ดอนศรีแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *