ดอกคำใต้วิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะจาก สพม. พะเยา ประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ โดยมีนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลขอบคุณภาพ :

Read more

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

เนื่องในวันระพี ประจำปี 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับศาลจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ประเภททีม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา จากการจัดกิจกรรม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Read more

นายนฤเบศร์ หน่อคำ ศิษย์เก่า โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม /คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย แนะรุ่นน้องฝ่าวิกฤตโควิด-19 อย่างมืออาชีพ

คนไทยจำนวนมากชื่นชอบสินค้าและท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ด้วยธรรมชาติคนประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับดีไซน์และรูปลักษณ์ของสินค้าผลิตภัณฑ์มาก การออกแบบว่าจ้างดีไซเนอร์จึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื้อยหรือควรมองข้าม ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า สินค้าหรือบริการบ้างชนิดเมื่อใส่พลังความคิดดีไซน์ลงไป ก็สามารถทำให้แบรนด์สินค้านั้นถูกพูดถึงในตลาดออนไลน์และออฟไลน์และทำยอดขายได้สูงมาก โดยใช้งบการตลาดไม่มากจนเกินไป ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยหันมาออกแบบและผลิตสินค้าเชิงวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นจำนวนมาก สามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ ที่สำคัญสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างดี แม้ต้องเผชิญภาวะวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 มาหลายปี นายนฤเบศร์ หน่อคำ ผู้บริหารเสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นแบรนด์ Neelor “ผมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับคณะครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ภาพถ่าย : นางกัลยา เป็กเครือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

ถวายเทียนพรรษาเชื่อมสัมพันธ์ รร. วัด ชุมชน

พิธีเข้าพรรษา ตามปกติจะเริ่มนับในวันเข้าพรรษาแรก หรือปุริมพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือถ้าหากปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง และออกพรรษา ในวันขึ้น 15 ค่ำ

Read more

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รับรางวัล โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้รับคัดเลือก นำเสนอผลงานโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 3 ก.ค.2565 จำนวน 3ทีม สามารถคว้า 3 รางวัลในงานได้ ดังนี้ทีม 1 กลุ่ม สมาร์ทฟาร์ม ม.5 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม โล่รางวัล

Read more

 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอภูกามยาว และแขกผู้มีเกียรติ เป็นประธานพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50

Read more

การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECQA

29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA คณะผูู้พัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ผู้อำนวยการพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 100 ปี

Read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

24 มิถุนายน 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ได้รับความสนใจจากคุณครูทุกกลุ่มสาระฯ เข้าร่วมกิจกรรม ภายในกิจกรรมมีพิธีบวงสรวง เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่ ) กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก

Read more

พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2565

23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ อาคารพระราชมงคลวิสุทธิ์ โดยมีนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่

Read more