ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพกานต์ ไชยทิศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพกานต์ ไชยทิศ ตัวแทนจากโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในตัวแทนของจังหวัดพะเยา เข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคที่ จ.เชียงใหม่ ต่อไป #TO_BE_NUMBER_ONE_IDOL#ดอกคำใต้วิทยาคมนัมเบอร์วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.