กิจกรรมรอบรั้ว ดว.

นร.โรงเรียน ดว. ชนะการประกวด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา เข้าไปเป็นตัวแทนประกวดในระดับภาค

22 พฤศจิกายน 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชู นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ที่ชนะการประกวด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา เข้าไปเป็นตัวแทนประกวดในระดับภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 16.30 น. ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า พะเยา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา จัดการประกวด TO BE NUMBER ONE Idol และ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เฟ้นหาตัวแทน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา เข้าไปเป็นตัวแทนประกวดในระดับภาค และระดับประเทศ

ด้วยการนำของคุณครูศิริชัย ธรรมศิริ และคุณครูพิทักษ์ สบบง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และนักเรียนได้คว้าชัยชนะ เข้าไปเป็นตัวแทนประกวดในระดับภาค จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวพิมพ์มาดา อินทนิล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นายแจ๊กกี้ กอกเฮง ตัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สำหรับที่มาของโครงการทูบีนัมเบอร์วัน หรือชื่อจริง คือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เว็บไซต์ของโครงการระบุไว้ว่า ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง ร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว ….โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา…เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *