แจ้งการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งนักเรียนในการเปิดภาคเรียน
เริ่มเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 โดยให้นักเรียนมาพร้อมเพรียงกันทุกระดับชั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *