นร. ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ติว O-net ผ่าน Conference

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ติว O-net ผ่าน Conference ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ภาพ, ข่าว : กฤติมา มะโนพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *